Miki’s praktiktid på Naturinstituttet Udgivet 03.05.2024

Øresten fra hvidnæsens mavesæk
Øresten gemmes i små papirposer
maveindhold fra hvisnæse
Blækspruttenæb
Turen hvor vi tømte garnet til stenbidere.
En kæmpe havkat var kommet i nettet, den var tung at holde
stenbiderrogn og stenbidere
Sten fra Ivittuut der undersøges nede på bådhuset
Undersøgelser af Lupin forekomsten i forskellige steder i Grønland - her i Qassiarsuk
Møde sammen med forskere

 

Mit navn er Miki Kristiansen jeg er 14 år gammel, jeg går i 9.a på Minngortuunnguup atuarfia i Sisimiut. De sidste 2 uger, har jeg været erhvervs praktikant på Grønlands Naturinstitut. De 2 uger har mine opgaver været meget forskellige, jeg har arbejdet i alle fire afdelinger, og der mødt mange flinke og søde mennesker.

Siden 3-4 klasse har jeg altid elsket at læse og undersøge noget om naturen og rummet, mit største ønske var at blive forsker. Efter jeg så en artikel på internettet om en praktikant på naturinstituttet, tænkte jeg at jeg gerne ville prøve at arbejde som en forsker. Heldigvis var der hurtig respons og de tog godt imod mig.

 

Dag 1. 23/4 2024.

Min første dag på naturinstituttet fik jeg en god velkomst, hvor jeg blev introduceret og vist rundt. På min første dag var jeg hos klima afdelingen, der hjalp jeg lidt med nogle containere som skulle have installeret ventilation. Efter frokost var jeg med til et oplæg om rensdyr og et møde med klima afdelingen, der var jeg overrasket over hvor kompliceret det er at være en forsker.

Dag 2-3. 24-25/4 2024

De næste 2 dage var jeg i pattedyr afdelingen, der arbejdede vi med hvad hvaler fra øst Grønland havde spist, fx. sorterede vi øresten og blæksprutte næp som en hvidnæse hval havde spist, der vi undersøgte mange forkellige slags hval arter. Det var meget spændende fordi, kun ved en lille fiske øresten kunne man se hviken art den var, hvor gammel fisken var, og hvor stor fisken havde været. Vi talte og sorterede øresten og blæksprutte næb.

Dag 4. 29/4 2024

Tredje dag var jeg i fiske afdelingen. Der prøvede jeg at tælle årene på en fisk ved brug af øresten som var knækket over. I starten var det ret svært, men til sidst blev jeg ret god til det. Senere på dagen lige før jeg fik fri, tog vi ned på naturinstituttets næststørste skib Sanna, der viste de mig deres forskellige værelser og udstyr.

Dag 5. 30/4 2024

Dag fire skulle vi ud og sejle til bunden af fjorden, med en af natur instituttets mindre både avataq. Der skulle vi tage vand fra mange forskellige dybter, vi samlede vand fra dybter som 5 til 600 meter. Ved brug af et stort net skulle vi også samle plankton helt nede fra 100 meter.

Dag 6. 1/5 2024

Dag fem skulle vi ud og sejle igen, vi skulle ud og fange stenbider. Et par dage før havde de sat nogle fiskegarn op, og det var dem vi skulle hente. Det første sted vi var, var der fyldt med stenbidere. Vi målte længden på alle fiskene vi fangede, de første par stenbidere vi fangede gav vi videre til et par fiskere som vi sejlede forbi. De andre to steder var der ikke kun stenbidere men også søpindsvin, torsk, søstjerner, fladfisk, rokker og havkatte. Vejret var bedre end dagen før, det var nemlig dejligt solskins vejr og ingen store bølger.

Dag 7.2/5 2024.

Næst sidste dag, i dag var jeg i miljø afdelingen, til at starte med tog vi ned til bådhuset hvor miljø afdelingen har et laboratorie. Der viste de mig lidt om hvad de havde arbejdet med, og hvilken slags projekter det havde kørende. Jeg fik vejet sten der skulle bruges til en undersøgelse om Ivittuut. Efter frokost skulle jeg ved brug af google maps, se i hvilke byer og bygder der er mulighed for at have Lupin blomster.

 

Dag 8. 3/5 2024.

Sidste dag var jeg på kommunikationsafdelingen hvor jeg hørte lidt om instituttets historie. De gav mig en computer som jeg brugte til at skrive en dagbog.

Min tid på Grønlands natur institut har været virkelig sjov, jeg har lært meget nyt og mødt mange søde mennesker. Min ynglings arbejde er at arbejde som en forsker fordi det er sjovt, man undersøger alting, man prøver at få mere viden om den Grønlandske natur.

Tusind tak til Pinngortitaleriffik/Grønlands naturinstitut.