Lodde ved Island, Østgrønland og Jan Mayen

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.

Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Island, Østgrønland og Jan Mayen

2023 218.400 tons
2021/22 869.600 tons

Lodde ved Island, Østgrønland og Jan Mayen

Bestanden er delt med Island og Norge. Grønland har 15 % af den samlede TAC.

Uddybning af rådgivningen

Udenskærs lodde i Østgrønland og omkring Island er en samlet vandrende bestand.

Rådgivningen er 218.400 t for perioden 15 oktober 2022 til 15 april 2023.  Rådgivningen kan blive revideret efter nye biologiske undersøgelser primo 2023.

Det relativt høje antal juvenile fisk der blev observeret i de akustiske undersøgelser i Østgrønland i september 2021 første til en initial rådgivning på 400.000 t. 2020-årgangen blev dog ikke genfundet i stort antal i september 2023. Størstedelen af denne årgang forventes at gyde i foråret 2023 og dermed indgå i fiskeriet.

Antallet af juvenile 1 og 2-årige er relativt lavt hvilket vil blive reflekteret i en initial kvote på 0 tons i 2023/24 (denne rådgivning gives af ICES ca. 1 december 2022).

3 nationer deltager i fiskeriet: Grønland, Island og Norge. Den grønlandske flåde har fisket lodde i Østgrønland og omkring Island siden 1992. Omkring 2003 ændrede lodden udbredelse i vestlig retning, så størstedelen af opvæksten foregår i Grønlandsk EEZ. Efterårets loddesurvey viste at lodden stadig har sin vestlige udbredelse.

Figur 12. Gydebiomasse (venstre) med 90 % konfidensinterval siden 2016. Tidsserien før/efter 2016 er ikke direkte sammenlignelige. Rekruteringsindex (højre) for lodde omkring Island, Østgrønland og Jan Mayen.

 

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2023 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2007
2006