Lodde ved Island, Østgrønland og Jan Mayen

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2021.

Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Island, Østgrønland og Jan Mayen

2022 904.200 tons
2020/21 0 tons

Lodde ved Island, Østgrønland og Jan Mayen

Bestanden er delt med Island og Norge. Grønland har 15 % af den samlede TAC.

Uddybning af rådgivningen

Udenskærs lodde i Østgrønland og omkring Island er en samlet vandrende bestand.

Rådgivningen er 904.200 t for perioden 15 oktober 2021 til 15 april 2022. Rådgivningen kan blive revideret efter nye biologiske undersøgelser primo 2022.

Det relativt høje antal juvenile fisk der blev observeret i de akustiske undersøgelser i Østgrønland i september 2020 første til en initial rådgivning på 400.000 t. 2019-årgangen blev igen estimeret til at være stor i september 2021, og størstedelen forventes at gyde i foråret 2022 og dermed indgå i fiskeriet.

Antallet af juvenile 1 og 2-årige er det tredje højeste siden 1980 hvilket vil blive reflekteret i en relativt høj initial kvote for 2022/23 (denne rådgivning gives af ICES ca. 1 december 2021).

3 nationer deltager i fiskeriet: Grønland, Island og Norge. Den grønlandske flåde har fisket lodde i Østgrønland og omkring Island siden 1992. Omkring 2003 ændrede lodden udbredelse i vestlig retning, så størstedelen af opvæksten foregår i Grønlandsk EEZ. Efterårets loddesurvey viste at lodden stadig har sin vestlige udbredelse.

Figur 12. Gydebiomasse (venstre) med 90 % konfidensinterval siden 2016. Tidsserien før/efter 2016 er ikke direkte sammenlignelige. Rekruteringsindex (højre) for lodde omkring Island, Østgrønland og Jan Mayen.

 

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2022 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2007 2006