Makrel i Nordøstatlanten

Rådgivning for 2022

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2021.

Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Nordøst Atlanten

2022 794.920 tons
2021 852.284 tons

Makrel i Nordøstatlanten

Grønland, Island, Norge, Færøerne, Rusland og EU fisker på bestanden.

Uddybning af rådgivningen

Makrel i Nordøstatlanten (S. scombrus)

Makrel danner en samlet bestand i Nordøst Atlanten. Den er genetisk forskellig fra makrel i Nordvest Atlanten (USA og Canada). Makrel fanget i Grønland tilhører bestanden i Nordøst Atlanten.

Rådgivningen for 2022 er en nedgang på 7 % i forhold til 2021. Bestanden anses for at være stor, men det høje fiskeritryk (markant over rådgivningen) har ført til en fortsat nedadgående trend i bestandsstørrelsen. Der er usikkerhed omkring vurderingen af rekrutteringen.

Mere end 20 nationer deltager i fiskeriet. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011. ICES WGWIDE vurderer den samlede fangst i 2021 til 1.199.103 t hvilket er markant over rådgivningen. Grønland har ikke fanget makrel i Østgrønland, men 34.055 t blev fanget i internationalt farvand i Norskehavet. Sommerens makrelsurvey viste tilsvarende at makrellen primært var vandret op i Norskehavet og kun i meget ringe grad ind Irmingerhavet. Denne ændring i udbredelse er sket gradvist over de sidste 4 år.

Figur 10. Fangster (venstre) og rekruttering (højre) for makrel i Nordøstatlanten.

Figur 11. Fiskeridødelighed (venstre) og gydebiomasse (højre) for makrel i Nordøstatlanten.

 

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2022 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2007 2006