Makrel i Nordøstatlanten

Rådgivning for 2023

Aktuel rådgivning vises med fed skrift. Hvis intet andet er angivet, gælder rådgivningen for 2023.

Tidligere rådgivning vises i kursiv.

Nordøst Atlanten

2023 782.066 tons
2022 794.920 tons

Makrel i Nordøstatlanten

Grønland, Island, Norge, Færøerne, Rusland og EU fisker på bestanden.

Uddybning af rådgivningen

Makrel i Nordøstatlanten (S. scombrus)

Makrel danner en samlet bestand i Nordøst Atlanten. Den er genetisk forskellig fra makrel i Nordvest Atlanten (USA og Canada). Makrel fanget i Grønland tilhører bestanden i Nordøst Atlanten.

Rådgivningen for 2023 er en nedgang på 2 % i forhold til 2022. Bestanden anses for at være stor, men det høje fiskeritryk (markant over rådgivningen) har ført til en nedadgående trend i bestandsstørrelsen. Der er usikkerhed omkring vurderingen af rekrutteringen.

Mere end 20 nationer deltager i fiskeriet. Den grønlandske flåde har fisket makrel siden 2011. ICES WGWIDE vurderer den samlede fangst i 2022 til 1.131.416 t hvilket er markant over rådgivningen. Grønland har ikke fanget makrel i Østgrønland, men 17.082 t blev fanget i internationalt farvand i Norskehavet. Sommerens makrelsurvey viste tilsvarende at makrellen primært var vandret op i Norskehavet, dog var en markant andel i Islandsk zone. Yderligere var 0.6 % i Grønlandsk EEZ nord for Jan Mayen. Dette var en lidt mere vestlig udbredelse end den meget østlige udbredelse der er observeret i de foregående par år.

Figur 10. Fangster (venstre) og rekruttering (højre) for makrel i Nordøstatlanten.

Figur 11. Fiskeridødelighed (venstre) og gydebiomasse (højre) for makrel i Nordøstatlanten.

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2023 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2007
2006