How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Rejebestanden går tilbage og fangsten bør reduceres Udgivet 12.11.2008

Rejebestanden i Vestgrønland har det ikke godt og fangsterne i 2009 bør højest være på 110.000 tons.

Biologerne har gennem flere år registreret en nedgang i rejebestanden, der forventes at fortsætte i de kommende år, såfremt fangsterne ikke sættes ned. Biologerne rådgiver derfor at rejefangsterne i Vestgrønland i 2009 højest bør være på 110.000 tons.

Alle oplysninger viser at bestanden bliver mindre. Endvidere formindskes rejernes udbredelsesområde, samtidig med at antallet af små rejer der er på vej ind i fiskeriet er på et lavt niveau. Fiskeriet er flyttet mere nordpå og har koncentreret indsatsen til færre områder. Fangstraterne (fangst per time) kan derved holdes på et relativt højt niveau selv om biomassen er på vej ned.

De samlede fangster i 2008 forventes at nå 132.000 tons. De anbefalede fangster for 2009 på under 110.000 tons, er derfor en reduktion på næsten 20%.

Rejeområderne i 2008 er identiske med udbredelsen fra slutningen af 1990’erne, og dengang blev der kun fisket 100.000 tons. Fangsterne i dag er meget højere og bestanden belastes derfor mere. Dette kan betyde et meget hurtigt fald i bestanden i nær fremtid, hvilket giver anledning til bekymring.

Rådgivningen for Østgrønland er uændret på 12.400 tons. Der er ingen biologiske undersøgelser i Østgrønland og rådgivningen er udelukkende baseret på data fra fiskeriet. Der er derfor større usikkerhed i denne rådgivning.

For uddybende oplysninger vedrørende rejerådgivningen 2009 klik her: Rejerådgivning 2009 eller kontakt afdelingschef Helle Siegstad på tlf. 36 12 00 eller e-mail hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics