How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ministerbesøg på Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenter Udgivet 12.08.2010

Minister for videnskab, teknologi og udvikling Charlotte Sahl-Madsen (Danmark) og medlem af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Mimi Karlsen (Grønland) har netop aflagt besøg ved Grønlands Naturinstitut og Klimaforskningscenteret i Nuuk.

Ministrene blev orienteret om instituttets arbejde med forskning, monitering og formidling. Efter en rundvisning på Instituttet hvor Klaus Nygaard fortalte om Naturinstituttets historie, organisering og arbejdsopgaver fremlagde Centerleder Søren Rysgaard resultaterne af Klimaforskningscentrets første 16 måneders arbejde.

Centret er etableret gennem et samarbejde mellem Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland, Grønlands Naturinstitut og Grønlands Universitet og finansieres af midler fra videnskab, teknologi og udvikling i Danmark. Ministeren udtrykte stor tilfredshed med Centrets hidtidige arbejde og det tætte samarbejde mellem de mange forskere og forskningsinstitutioner i Danmark, Grønland, Canada og en række andre lande.

Efter besøget på instituttet var ministre med følge på besøg i Kobbefjorden for at høre om moniteringsprogrammet ”NuukBasis” og samarbejdet med Klimaforskningscentret.

Ministrene fik også mulighed for at snakke med studerende tilknyttet programmerne og for at aflægge en visit på den nye feltstation. Feltstationen er netop taget i brug i denne feltsæson og er finansieret af Aage V Jensens Fonde.

På besøg hos NuukBasis programmet i Kobbefjorden ved Nuuk Foto: Peter Bondo Christensen

NuukBasis laver bl.a. målinger af gasudveksling mellem atmosfæren og jorden Foto: Peter Bondo Christensen

Biolog Josephine Nymand orienterer de interesserede ministre om programmet Foto: Peter Bondo Christensen

Verified by ExactMetrics