How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Grønlands Klimaforskningscenter tager temperaturen på Inglefield Bredning Udgivet 18.05.2011

Klimaændringer og komplicerede strømforhold smelter gletscheris og holder havet åbent ud for Qaanaaq.

Tracy Gletscher ligger i den inderste del af Inglefield Bredning ud for Qaanaaq i det nordvestlige Grønland. Gletscheren er smeltet ca. 10 km tilbage over de seneste 40 år og havisen er ifølge de lokale fangere i området blevet tyndere og dannes nu senere på vinteren. Fx var isen denne vinter sikker at færdes på i januar. Det er mindst en måned senere end normalt.

Fem forskere fra DMI og DTU-space og to internationale samarbejdspartnere fra University of Southampton og Scottish Association for Marine Science er netop vendt hjem fra Qaanaaq Sea Ice Temperature Experiment (QASITEEX), som er et projekt under Grønlands klimaforskningscenter.  Her har de målt på vandet og isen i Inglefield Bredning, et fjordsystem som er et videnskabeligt ubeskrevet blad, hvor selv søkort mangler dybder fra den inderste halvdel af fjorden.

Formålet med QASITEEX, med base i DMI’s laboratorium i Qaanaaq, var at undersøge temperaturen dels på havisen for at forbedre temperaturkortlægningen med satellit, og dels at kortlægge temperaturen og saliniteten i vandet under havisen. I forbindelse med temperatur- og salinitetsmålinger blev istykkelser målt over det meste af fjorden.

Havisens vækstbetingelser er en delikat balance imellem varme fra havet og afkøling fra luften og noget tyder på at både hav og luft påvirkes af klimaforandringer. Klimaforandringer der i Qaanaaq kan påvirke fangernes traditionelle levevis.

Et nært samarbejde med fangerne sørgede for sikkerhed under arbejdet og muliggjorde en detaljeret kortlægning af vand- og isforholdene i hele fjorden med hundeslæde og måleudstyr.

Den alleryderste forgrening af Golfstrømmen drejer omkring den sydligste spids af Grønland, Kap Farvel, og op langs Grønlands vestkyst igennem Melvillebugten og ind i Inglefield Bredning, hvor strømmen forekommer som en relativ varm og salt kerne i ca. 300 m dybde under det kolde og relativt ferske overfladevandlag. Foran gletscherne i den inderste del af fjorden på 77 grader nord er rejsen slut for havstrømmen. Det atlantiske golfstrømvand bliver blandet med smeltevand og driver ud af fjorden ved overfladen.

På grund af opblandingen i den inderste del af fjorden afgiver atlantvandet en del af sin varme, hvilket gør at havisen er tyndere i den inderste del af fjorden. Her er den blot omkring 70 cm tyk, mens den længere ude når op på ca. 120 cm, fordi isen yderst i fjorden er beskyttet af det kolde overfladevandlag.

Forberedelserne til overfladetemperaturmålinger ved genopfrysning af åbent vand er i gang. Foto: DMI

SAR billede over Inglefield Bredning (23. marts 2011) med grafik over ruter og målelokaliteter under QASITEEX feltarbejdet. Cirkler viser de oceanografiske målelokaliteter og streger viser de kørte ruter, hvor istykkelser er målt fortløbende. De to cirkler tættest på Qaanaaq (øverst til venstre) var samtidig faste målelokaliteter for overflade målinger af infrarød og mikrobølge temperaturer. Foto: DMI

Verified by ExactMetrics