How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Ph.d. i marin økologi Udgivet 17.11.2011

Forsker fra Grønlands Klimaforskningscenter ved Naturinstituttet, Kristine Engel Arendt, forsvarer i dag sin Ph.d-grad i arktiske marine økosystemer med særligt fokus på Nuup Kangerlua (Godthåbsfjorden) og forskellene mellem fjordsystemet og havet ud for Grønlands vestkyst.

Kristine Arendt startede i sin karriere på Grønlands Klimaforskningscenter i 2005 og var med til at opbygge moniteringsprogrammet MarinBasis sammen med professor Søren Rysgaard. Programmet overvåger og indsamler en bred mængde af data om klimatiske og biologiske forhold i havmiljøet i det lavarktiske økosystem, som Nuup Kangerlua repræsenterer. Programmet har nu samlet data gennem 6 år og Nuup Kangerlua er ved at blive et af verdens bedst undersøgte fjordsystemer. Set i lyset af behovet for viden om klimaforandringernes konsekvenser og hav- og indlandsisens betydning er dataindsamlingen både værdifuld og unik, og data indgår i den nu publicerede Ph.d afhandling.

Kristine Arendts Ph.d. afhandling viser bl.a. at funktionen af fødenettet i fjordsystemet er meget anderledes end det i havområdet langs Grønlands vestkyst, fordi planktonsamfundene er meget forskellige i de to områder. Mængden af små vandlopper, specielt den lille Microsetella norvigica, er overraskende høj i fjorden i forhold til i havområdet, hvor den store vandloppe Calanus er den altdominerende organisme og fødegrundlag for bl.a. torskens yngel og grønlandshvalen. Kristine antager at Indlandsisens kraftige indflydelse på fjordsystemet er den vigtigste faktor, der gør fjordens økosystem anderledes end havets.  Indlandsisen påvirker fjorden ved at tilføre ferskvand og sediment, som kan have indflydelse på variationen i planktonsammensætningen.

Afhandlingen er lavet som et samarbejde mellem Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut og Københavns Universitet. Projektet er finansieret med støtte fra Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland.

Ph.d.- thesis:

Arendt, Kristine E (2011): Plankton community structure in a West Greenland fjord – Influenced by the Greenland Ice Sheet

Verified by ExactMetrics