How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Vandkvaliteten i grønlandske farvande kan følges på nettet Udgivet 16.10.2011

I projektet ”Satellitovervågning af de grønlandske farvende” under Grønlands Klimaforskningscenter overvåges blandt andet vandkvaliteten ved hjælp af satellit. Ved at bruge data fra MERIS instrumentet på ENVISAT satelitten kan klorofyl-a indholdet i den øverste del af vandsøjlen beregnes. Dette kan bruges som mål for algeaktiviteten i havets øverste lag. Satellitbillederne er gode til at give et overblik over den geografiske udbredelse af eventuelle alger.

Mængden af klorofyl-a er blevet bestemt hver gang der har været satellitobservationer hen over sommeren tre forskellige steder ved Grønland. For at satellitten kan foretage målinger kræves der dagslys og skyfrie betingelser. Ved Godthåbsfjorden, se figur 1, ved Diskobugten, se figur 2, og ved Young Sund, se figur 3.

Hver måned udregnes der et månedsmiddel over den pågældende måneds data for hvert område. I figur 4 ses juli måneds middel for Diskobugten.

Hjemmesiden vil blive udvidet til også at vise grafiske data af den vertikale dæmpningskoefficient (kd490) og total opløst materiale (TSM).

Figur 2 Klorofyl-a indholdet i den øverste del af vandsøjlen ved Diskobugten d. 2. juli 2011.

Figur 3 Klorofyl-a indholdet i den øverste del af vandsøjlen ved Young sund d. 13. juli 2011.

Figur 4 Juli måneds klorofyl-a middel for Diskobugten.

Verified by ExactMetrics