How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Flere hellefisk i udenskærs Baffin Bugten Udgivet 05.07.2013

Biologerne har opdateret rådgivningen for flere fiskebestande i Vestgrønland.

Der er sket en mærkbar ændring af den rådgivne kvote for de udenskærs hellefisk i Baffin Bugten for 2014, hvor fangsterne kan hæves med 3.000 tons. Rådgivningen er således ændret fra 13.000 tons til 16.000 tons. Årsagen til det er en stigende biomasse og de stigende fangstmængder i hvert trawltræk i både de biologiske undersøgelser og i fiskeriet.

De resterende rådgivende kvoter for fiskeri efter hellefisk udenskærs i Davis Strædet og i indenskærs områderne Disko Bugt, Uummannaq og Upernavik er uændret:

Davis Strædet udenskærs for 2014: 14.000 tons

Disko Bugten indenskærs for 2014: max. 8.000 tons

Uummannaq indenskærs for 2014: max. 6.000 tons

Upernavik indenskærs for 2014: max. 6.300 tons

Der er intet der tyder på, at fiskeriet efter hellefisk indenskærs i Disko Bugten viser nogen forbedring. Indtil videre er længden af de fangne fisk faldet konstant i både sommer og vinterfiskeriet (bortset fra 2012) fra 2001. Noget tyder nu på, at fiskeriet i området er så presset, at man er begyndt at fiske på nytilkomne hellefisk.

I Uummannaq området ligger bestanden af hellefisk nogenlunde på et stabilt niveau. Faldet i gennemsnitslængden fra 2004-2009 er nu stoppet, men siden 2012 er der observeret mindre fald i fangsterne pr. garnsætning.

I Upernavik er fald i fangster pr. garnsætning frem til 2011 stoppet og gennemsnitslængderne har siden 1999 været stabile. Dog er der observeret et mindre fald i gennemsnitslængderne i sommerfiskeriet i både 2010 og 2011.

For fiskeri efter andre fiskearter ved Vestgrønland som: håising, havkatte, skolæst, laks og rødfisk ved kontinentalsoklen er rådgivningen uændret, at bestandene ikke bør fiskes direkte i de kommende år.

Her ligger NAFO´s rådgivning for forskellige fiskearter for 2014.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Fg. Afdelingschef for Fisk og Skaldyr, AnnDorte Burmeister, på tlf. +299 361200.

Verified by ExactMetrics