How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Makrelfiskeriet kan gå hen og blive det største fiskeri i Grønland Udgivet 30.06.2014

Skrevet af:  PeMi

Der er potentiale til at makrelfiskeriet i Østgrønlandske farvande overgår rejefiskeriet som det største fiskeri i Grønland i 2014. I de senere år er der kommet massevis af makreller, der er svømmet mere end 3.000 km fra Nordatlanten på grund af varmere vand omkring Grønland.

I 2013 fangede Grønland 53.000 tons makreller i Østgrønlandsk farvand og for 2014 har Grønland fastsat en forsøgskvote på 100.000 tons fra den nordatlantiske makrelbestand.

Bestanden blev fornyligt vurderet af det videnskabelige organ ICES som værende robust, da det kom med sin biologiske rådgivning for forskellige fiskearter. Den biologiske rådgivning om makrel i hele Nordatlanten for 2014 lyder på fangster mellem 927.000 og 1.011.000 tons. Grønlands forsøgskvote på 100.000 tons svare til 7 % af de forventede samlede fangster i 2014.

Derfor følger biologerne ved Grønlands Naturinstitut nøje med i fiskeriets udvikling og skal gennemføre biologiske undersøgelser i østgrønlandsk farvand sommeren 2014. Undersøgelserne vil pågå fra Tasiilaq området til Kap Farvel og data vil – sammen med data fra fiskeriet – indgå i den biologiske vurdering af bestanden senere på året. Disse data bliver afgørende for hvor stor en andel Grønland kan kræve af den samlede kvote af makrel bestanden i Nordatlanten.

Det er også positivt, at rådgivningen om bestanden af hellefisk i bl.a. Østgrønland er steget med 26 %. Stigningen begrundes i en ny rapporteringsform for den islandske del af bestanden. Bestanden vurderes til at være i svag fremgang.

De rådgivne mængder af indenskærs torsk ved Vestgrønland er også steget en anelse (3 %) og lyder nu på 12.379 tons. Bestanden vurderes til at være i svag fremgang, og den kommende tilførsel af fiskbare mængder vurderes som god.

Derimod er det status quo for udenskærs torsk i Vestgrønland, og rådgivningen er fortsat, at der ikke bør fiskes direkte på bestanden. Det langsigtede mål med rådet er at få genetableret gydende bestande på bankerne. Det samme gælder for lodden: fiskeriet kan skydes i gang med fangster på op til 225.000 tons af den foreløbige rådgivning på 450.000 tons; den endelige rådgivning afventer islændingenes vurderinger af bestanden.

Det går ikke helt godt med rødfiskene i østgrønlandsk farvand, hvor ICES rådgiver, at der ikke bør fiskes direkte på de øvre pelagiske rødfisk (dvs. øverst i de frie vandmasser), og at fangster på de nedre pelagiske rødfisk bør reduceres. Også for den store rødfisks vedkommende er rådgivningen faldet med 9 % for 2015 og er på 47.300 tons.

Rådgivningen om forskellige fiskebestande – også i Barentshavet – kan læses i sammendraget af ICES´s biologiske rådgivning for 2015 på instituttets hjemmeside (www.natur.gl/biologisk-raadgivning/fisk/)

Grønlands Naturinstitut har skrevet ti dokumenter som input til rådgivningen.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Afdelingschef for Fisk og Skalddyr, Helle Siegstad, på tlf. +299 361200 eller mail hesi@natur.gl

Verified by ExactMetrics