How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Narhvaler i Melville Bugt Udgivet 04.06.2014

Kvoten for narhvaler i forvaltningsområde Upernavik er forhøjet med 30 ekstra narhvaler. Pinngortitaleriffik har afgivet høringssvar i forbindelse med dette, og med afsæt i svaret blev instituttet i medierne fremstillet, så det kunne forveksles med en beskyttelsesorganisation.

Naturinstituttet præciserer, at det ikke er instituttets rolle at beskytte dyrelivet og naturen, men at rådgive om bæredygtig udnyttelse af de levende ressourcer. Instituttets rådgivning fremgår i høringssvaret.

Den næste vurdering af status for bestanden foretages i 2015 under JCNB og NAMMCO. For Melville Bugt vil vurderingen tage udgangspunkt i tællingen fra 2007 samt nye tællinger fra 2012 og 2014 og – ikke mindst – fangernes fangstindberetninger.

Verified by ExactMetrics