How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Fangst på visse havpattedyr vurderes bæredygtig Udgivet 02.05.2017

Modsat sidste års NDF-vurdering, Non Detrimental Findings, er fangst af hvalrosser i Grønland nu erklæret bæredygtig. Den samme status har vågehvaler og hvidhvaler fra Vestgrønland også opnået for i år. Derimod er havpattedyr som isbjørn, narhval og flere andre småhvaler (marsvin, grindehval, hvidnæse og spækhugger) blevet tildelt negative bæredygtighedserklæringer. Det betyder, at Grønland ikke bør eksportere produkter fra disse arter.

Det har ikke været muligt for biologer fra Grønlands Naturinstitut at udstede positive erklæringer for narhvaler, da fangsten af narhvaler i Grønland har oversteget den biologiske rådgivning for bestandene i Melville Bugt, Ittoqqortoormiit og Tasiilaq. Andre småhvaler samt isbjørn kunne heller ikke få tildelt en positiv vurdering, da der ikke foreligger en videnskabelig rådgivning for disse arter.

Grønlands Naturinstitut har siden sidste år indført årlige NDF-vurderinger på vegne af CITES. I sin rolle som CITES’ videnskabelig myndighed varetager Grønlands Naturinstitut vurdering af bæredygtighedserklæringer for de havpattedyr, der er underlagt fangstrestriktioner i Grønland. En positiv vurdering af et fangstdyr forudsætter, at fangsten er dokumenteret bæredygtig, og at eksport af produkter fra dyret ikke er skadelig for bestanden.

Ifølge CITES-aftalen – som Grønland tiltrådte i 1992 – kræver produkter fra mange arter af havpattedyr en positiv bæredygtighedserklæring for at måtte eksporteres. Aftalen indebærer forpligtelser om naturbeskyttelse, bevaring af biodiversitet og bæredygtig udnyttelse i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet.

Bæredygtighedserklæringer afleveres til Naalakkersuisut, og det er Naalakkersuisut, der i sidste ende beslutter, om der skal indføres eksportstop eller ej på de CITES-listede havpattedyr.

For yderligere informationer, kontakt:
Seniorforsker Lars Witting på Grønlands Naturinstitut tlf. +299 361200 eller email: lawi@natur.gl

FAKTA om CITES-aftalen som Grønland har indgået
Under CITES (Convention on International Trade in Endangered Species = International Aftale om Handel med Truede Arter) er dyre- og plantearter opdelt efter, hvor truede de er. Det er forbudt at handle internationalt med arter under CITES’ Liste I. De arter, der hører under CITES’ Liste II, kan handles, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring (en såkaldt Non Detriment Finding = NDF-vurdering). Arter under CITES’ Liste III kan under visse omstændigheder først handles internationalt, hvis der foreligger en positiv bæredygtighedserklæring.

Sæler er ikke listet af CITES og kræver derfor ikke en CITES NDF-godkendelse for eksport.

 NDF-vurderingen for 2017, Non Detrimental Findings, kan hentes her.

Verified by ExactMetrics