How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Æg i varmt vand Udgivet 01.12.2020

Polartorsken (Boreogadus saida; grønlandsk: eqalugaq) er en af de vigtigste arter i de arktiske marine økosystemer. Den er hovedbytte for adskillige fisk, havfugle, sæler og havpattedyr, og spiller derfor en væsentlig rolle i relation til Grønlands kulturelle identitet, fødevareforsyning og socioøkonomiske systemer. Men klimaforandringerne truer polartorsken i nogle dele af Grønland. I Uummannaq fjordsystem og Disko Bugt kan overfladevandet nu nå sommertemperaturer, der er så høje, at de medfører massedød blandt polartorskens æg og larver. Dette er en af konklusionerne, som Caroline Bouchard (Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut) og hendes kollegaer forklarer i en undersøgelse, som netop er udgivet i det videnskabelige tidskrift Arctic Science.

Hos polartorsken er det de tidlige livsstadier, æg og larver, der er mest sårbare over for klimaforandringerne. Ved temperaturer over 3°C vil de fleste æg ikke udklække. Over 5°C udklækkes larven i en lille størrelse og er meget udsat i forhold til sult. Den termiske tolerance stiger herefter, og en ung polartorsk kan tåle temperaturer op til 11°C. Siden midten af 1990erne er gennemsnitstemperaturer over 5°C i juli måned blevet hyppigere i Uummannaq fjordsystemet og Disko Bugt. Et forestående fald i polartorskens overlevelse i de tidligere livsstadier er derfor forventelig i disse områder, med kaskadevirkninger for hele økosystemet i det område.

I andre områder ses dog en anden effekt af klimaforandringerne, som delvist vil kunne opveje de negative virkninger, havopvarmningen har for polartorskens æg og larver. For eksempel, i Ukkusissat Fjord, er store mængder af polartorsklarver blevet indsamlet, på trods af en meget høj havoverfladetemperatur (10°C). Men det glaciale smeltevand ved fjordens overflade betyder at larverne, på grund af deres specifikke densitet, ikke levede ved overfladen men lidt dybere, hvor temperaturerne er meget koldere. Og da den grønlandske indlandsis smelter ved en hidtil uset hastighed, vil denne mekanisme muligvis decelerere det forventede fald i polartorskens livsstadieudvikling i Vestgrønlands fjordsystemer.

Læs hele historien her

 

For yderligere oplysninger, kontakt:

Caroline Bouchard, Grønlands Klimaforskningscenter, Grønlands Naturinstitut på tlf. +299 361200 ell. mail: cabo@natur.gl

Billede af en polartorsk der klækker.

Verified by ExactMetrics