How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lomvierne skal arbejde hårdere for føden: mere krill og mindre fisk Udgivet 26.11.2021

Nye undersøgelser viser, at lomviernes føde om vinteren har ændret sig siden 1990’erne. I dag spiser de i større udstrækning krill og i mindre omfang af lodde (ammassat). Sidstnævnte kan være et problem for lomvierne, idet fuglene sandsynligvis skal arbejde hårdere for at få samme mængde energi fra krill. Undersøgelserne er gennemført som et samarbejde mellem Aarhus Universitet, Grønlands Naturinstitut og Danmarks Tekniske Universitet og resultaterne er publiceret i tidsskriftet Canadian Journal of Zoology.

Resultaterne er baseret på maveprøver indsamlet ved Nuuk i to perioder, 1996-97 og 2012-17. I begge perioder var det 3 fødeemner som var total dominerende hos lomvierne, nemlig lodde samt to arter af krill: Thysanoessa inermis og Meganyctiphanes norvegica. Andelen af lodde i lomviernes føde faldt imidlertid fra 36% til 22% mellem de to perioder, mens andelen af krill steg fra 63% til 78%. Samtidig skete der en markant ændring i sammensætningen af krill, hvor det primært var Thysanoessa inermis der var vigtig i 1990’erne, mens Meganyctiphanes norvegica var dominerende i 2010’erne.

Ændringen i sammensætningen af krill er sandsynligvis en konsekvens af klimaændringer, som gør at atlantiske arter, herunder Meganyctiphanes norvegica, bliver mere almindelige i de grønlandske farvande. Om dette er et problem for lomvien, er endnu uvist. Det kan dog let være et problem for lomvien, at tilgængeligheden af lodde tilsyneladende er blevet mindre. Energiindholdet i én lodde er mindst 20 gange højere end for én krill. Denne forskel kan måske udlignes, hvis krill til gengæld er meget lettere at fange. Akustiske surveys fra Nuuk-området viser dog at krill normalt findes på større dybde end lodde, hvilket også vil bidrage negativt til lomviens energiregnskab. Tidligere undersøgelser har peget på at lomvierne er presset om vinteren, og et dårligere fødegrundlag kan være en af årsagerne.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Seniorforsker i Afdeling for Pattedyr og Fugle, Flemming Merkel, flme@natur.gl

Verified by ExactMetrics