How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

To forskere/Seniorforskere søges Udgivet 13.10.2021

Forskere/Seniorforskere søges både til Fisk og Skaldyr afdelingen og til Grønlands Klimaforskningscenter.

Forsker/Seniorforsker søges til Fisk og Skaldyr Afdelingen

Afdelingen for Fisk og Skaldyr ved Grønlands Naturinstitut (GN) opslår hermed en fast stilling som forsker/seniorforsker indenfor bestandsvurdering af fiske- og skaldyrsbestande i Grønland. Bestandsvurdering og rådgivning om fiskeressourcer er helt centralt for det grønlandske samfund, fordi fiskeriet er det bærende erhverv i Grønland. GN søger en forsker/seniorforsker, som udviser stort fagligt engagement, er fleksibel og grundig, har gode samarbejdsevner, samt lyst til at arbejde i et internationalt forskningsmiljø. Kendskab til grønlandske forhold og det grønlandske sprog vil være en fordel.

Ansøgningsfrist: 12. november 2021

Læs mere om stillingen her

 

Forsker/seniorforsker i bentisk økologi

Grønlands Klimaforskningscenter (GCRC) ved Grønlands Naturinstitut (GN) inviterer ansøgere til en stilling som forsker/seniorforsker inden for forskningsfeltet marin bentisk økologi.

Den udvalgte kandidat vil skulle lede centrets landsdækkende udenskærs overvågning af bentiske organismer og være med til at udvikle forskningsprojekter inden for bentisk økologi i grønlandske farvande. Kandidaten vil slutte sig til en international gruppe af forskere, der udfører omfattende forskning inden for havøkologi og oceanografi med det formål at forstå økosystemernes naturlige variationer og deres reaktioner på nye påvirkninger.
Stillingen giver vide muligheder for at bidrage til et forskningsfelt, der ud fra et nationalt forvaltningsperspektiv bliver stadig vigtigere med en voksende bevidsthed om bæredygtig udnyttelse af marine ressourcer i Grønland. Stillingen giver adgang til en lang række faciliteter, herunder instituttets nye forskningsfartøj (RV Tarajoq) og et omfattende bentisk datasæt som løbende udvides.

Ansøgningsfrist: 10. november 2021

Læs mere om stillingen her

Verified by ExactMetrics