How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Nuuks fremtid 2035 Udgivet 17.11.2023

Med et unikt design af en fremtidsworkshop lykkedes det at facilitere en anderledes og tværgående dialog om Nuuks fremtid år 2035.

Forsker og projektleder Kristine Lynge-Pedersen fra Pinngortitaleriffik tilrettelagde en todages workshop med følgende tilpasset rammer:

  • Der blev inviteret menige borgere og kultur- og turismeaktører. Forvaltere og beslutningstagere i kommunen og Selvstyret fra ressortområderne erhverv, fiskeri og fangst. Interesseorganisationer fra områderne miljø, natur, fiskeri og fangst og kultur. De 30 tilmeldte blev sat i blandede grupper, og det skabte en tværgående dialog.
  • Med en ny sammensætning af samtaleemnerne turisme, kultur, fiskeri og fangst, klimaforandringer og bæredygtig erhvervsudvikling blev der skabt en anderledes og nuanceret dialog.
  • Simultantolkning blev fravalgt, og deltagerne blev bedt om at oplyse sprogpræferencer. Deltagerne kom i enten grønlandsk- eller dansktalende grupper, hvilket skabte flow i dialogen.
  • Mødetiden blev brugt på gruppedialog, og der blev ikke brugt tid på oplæg eller gruppefremlæggelser. Talerum og taletid til de enkelte deltagere betød, at alle deltog i gruppedialogen.

I gruppedialogerne blev der udvekslet mange budskaber om ønsker, muligheder og trusler for

Nuuks fremtid år 2035. Kristine Lynge-Pedersen har sammenskrevet gruppernes budskaber til 35 fremtidsscenarier. Enkelte er trusselscenarier, men hovedparten er muligheds- og ønskescenarier, som også kan læses som anbefalinger.

“Den nuancerede og tværgående gruppedialog er en succes i sig selv, og de 35 scenarier for fremtiden er deltagernes dyrebare gave til samfundet. Det er op til de forskellige aktører i samfundet, hvordan de vil bruge rapportens indhold.”, siger Kristine Lynge-Pedersen.

Med regulering og kontrol kan risiko og sammenstød minimeres

Set fra et objektivt ståsted er alle 35 scenarier interessante og eksempler nedenfor er tilfældigt valgte.

Et trusselscenarie, som blev udtrykt, er en ”Bekymring over den nuværende situation med manglende regulering og kontrol over de hastigt stigende turistaktiviteter… Manglende fælles koordinering fører til sammenstød mellem forskellige aktiviteter i bestemte land- eller fjordområder. En manglende offentlig tilgængelig oversigt skaber uventede situationer. Manglende regulering og overvågning af de hastigt stigende turistaktiviteter er risikable, og det er kun et spørgsmål om tid, så vil der opstå miljøforurenende ulykker og i værste tilfælde personskader”.

Nedenstående ønskescenarie kan læses som et løsningsforslag til ovenstående trusselscenarie. ”Der oprettes arbejdsgrupper med forskellige aktører, så man i samråd kan koordinere og regulere krydstogtturisme og andre turismeaktiviteter. En fælles koordinering og regulering er ønskelig for at sikre god sameksistens og en natur- og kulturvenlig turisme. Myndigheder nedsætter arbejdsgrupper på tværs af relevante ressortområder, interesseorganisationer og aktører”.

Bæredygtig og regenererende udvikling

Et nyt og anderledes fremtidsscenarie udtrykker et ønske om at; ”Turismen skal ikke kun udvikles på en bæredygtig måde, med fokus på skånsom ressourceudnyttelse, jobskabelse og nye indtjeningsmuligheder. Turismen skal også virke regenererende på både kulturen og naturen. F.eks. kan turisterhvervet anvende genindførte revitaliserede kulturelle værdier og traditioner fra Inuitkulturen i oplevelsesprodukter. I forhold til naturen og naturressourcer kan turismeoperatører arrangerer naturgenopretningsprojekter med turister”.

 

Workshoppens resultater overrækkes til samfundet

Da forløbet med workshop blev rundet af, blev der udtrykt et ønske om, at resultaterne skal overrækkes til beslutningstagere og offentligheden. Med offentliggørelsen af denne rapport er deltagernes fremtidsscenarier og anbefalinger hermed bragt videre til samfundet. Rapporten kan læses her.

For yderligere oplysninger, kontakt:

Forsker og projektleder Kristine Lynge-Pedersen, tlf. 361218, krlp@natur.gl

 

 

Verified by ExactMetrics