Pukkelhval

Megaptera novaeangliae

Foto: T. Boye.

Biologi

Pukkelhvalen er en bardehval. Den kan blive mellem 12-15 meter lang og vejer mellem 25-30 tons. De kommer til Grønland i sommerhalvåret for at søge føde, som består af små stimefisk og små krebsdyr kaldet krill. Pukkelhvalen indtager føde ved at fylde mundhulen med vand og si byttedyrene fra ved hjælp af barderne. Ved hver mundfuld fyldes mundhulen med vand svarende til mere end halvdelen af dens egen vægt, dvs. mere end 15 tons vand. Det kan lade sig gøre, fordi mundhulen kan udvide sig helt ned til navlen som en stor pose. I løbet af sommersæsonen indtager pukkelhvalerne en væsentlig mængde føde i det Grønlandske farvand, således at de kan opbygge deres spæklag og tage på i vægt. Det gør dem i stand til at foretage deres sydlige vandring til kælveområderne i løbet af det sene efterår.

Vandring og udbredelse

Pukkelhvalen er udbredt i alle verdens oceaner og der er identificeret fire globale populationer: Nordlige Stillehav, Atlanten, Sydlige Ocean og det Indiske Ocean. Pukkelhvalerne i Grønland hører til den nordatlantiske bestand.

I vinterhalvåret opholder pukkelhvalerne sig ved lave breddegrader, hvor de parrer sig og får unger. Størstedelen af de pukkelhvaler, som ses i Grønland om sommeren yngler ved Silverbank ud for Haiti og Puerto Rico.

En nysgerrig pukkelhval undersøger Naturinstituttets båd, der ligger med slukket motor. Foto: T. Boye.

Status i Grønland

Grønlands Naturinstitut har siden 2007 kunnet dokumentere, at en begrænset fangst af pukkelhvaler er bæredygtig. På den baggrund har den Internationale hvalfangstkommission siden 2010 tildelt Grønland en kvote på pukkelhvaler.

En forårskåd pukkelhval springer ud af vandet i Nuup Kangerlua/Godthåbsfjord. Foto: F. Ugarte.

Forskning og forvaltning

Grønlands Naturinstitut gennemfører løbende undersøgelser af pukkelhvalens adfærd og antal. Flytællinger gennemføres med jævne mellemrum og estimerer bestandens størrelse. Læs mere om hvaltællinger her.

Der er siden år 2000 gennemført flere mærkningskampagner og adskillige pukkelhvaler har været udstyret med satellitsendere og andet udstyr for at kortlægge deres vandringer og dykke- og fødesøgningsadfærd. Grønlands Naturinstitut foretager også lydoptagelser/akustiske undersøgelser af pukkelhvalens adfærd. Derudover har Grønlands Naturinstitut opbygget et foto id katalog over de pukkelhvaler, som er set i grønlandsk farvand.

Når pukkelhvalerne dykker, kommer halen ofte til syne. Hver hale har sit eget unikke mønster, og kan derfor bruges til at genkende de enkelte individer. Flere tusinde pukkelhvalers vandring er kortlagt i Nordatlanten ved hjælp af foto-identifikation, og viser, at hvalerne ofte vender tilbage til det samme “spisekammer” år efter år.

Blåst af pukkelhval i Nuup Kangerlua/Godthåbsfjord. Foto: C. Egevang.

Læs artikler om pukkelhvaler: