How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Pelagiske fisk

Klik på felterne ovenfor, for at se de aktuelle rådgivning til det område, de ønsker at vide mere om.

Sammendrag af ICES’ rådgivning for pelagiske fisk for 2023

Sammendraget præsenterer de af ICES anbefalede fangstmængder og ændringer i for­hold til sidste års rådgivning for pelagiske fiskebestande med relevans for Grønland: Lodde, makrel, sild og blåhvilling. Baggrunden for råd­giv­nin­gen om de vigtigere arter er uddybet i Appendiks 1. En historisk oversigt over rådgiv­ning samt fangster af hver bestand findes i Appendiks 2.

Betydende for 2023 er:

– De akustiske undersøgelser efter lodde i Østgrønland i september 2022 fandt færre lodde end forventet. Ud fra mængdeestimatet af de modnende lodder der forventes at gyde ved Island i foråret 2023 er der beregnet en rådgivning på 218.400 tons for fiskeriet i perioden 15 oktober 2022 til 15 april 2023. Der udføres nye biologiske undersøgelser i vinteren 2022/23 og herefter kommer en revurdering evt. med ny rådgivning.

– Makrellens viste en fremgang i Grønlandsk og Islandsk EEZ i 2022 og var dermed ikke så østligt udbredt som i de foregående år. De Grønlandske fangster blev taget i international zone i Norskehavet. Rådgivningen for 2023 er på niveau med 2022.

– Rådgivningen for sild i 2023 er reduceret med 15 % i forhold til 2022. Den store 2016-årgang dominerer stadig fangsterne. De efterfølgende årgange er estimeret til at være relativt små.

– Rådgivningen for blåhvilling i 2022 er øget med 81 % i forhold til 2022 på grund af en historisk stor årgang i fra 2020 der forventes at indgå i fiskeriet i 2023.

Den officielle rådgivning findes på ICES’ (www.ices.dk).

Grønlands Naturinstitut har i forbindelse med ICES’ rådgivningsproces udarbejdet og leveret baggrundsdokumenter med relevante data fra både fiskeriet og biologiske undersøgelser for alle grønlandske bestande. Hvis der ønskes yderligere dokumentation, står Naturinstituttet naturlig­vis til rådighed.

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2023 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2022 2021 2019
2018 2017 2015
2014 2012 2011
2010 2009 2007
2006

 

 
Verified by ExactMetrics