How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Pelagiske fisk

Klik på felterne ovenfor, for at se de aktuelle rådgivning til det område, de ønsker at vide mere om.

Sammendrag af ICES’ rådgivning for pelagiske fisk for 2022

Sammendraget præsenterer de af ICES anbefalede fangstmængder og ændringer i forhold til sidste års rådgivning for pelagiske fiskebestande med relevans for Grønland: Lodde, makrel, sild
og blåhvilling. Baggrunden for rådgivningen om de vigtigere arter er uddybet i Appendiks 1. En historisk oversigt over rådgivning samt fangster af hver bestand findes i Appendiks 2.

Betydende for 2022 er:

  • De akustiske undersøgelser efter lodde i Østgrønland i september 2021 bekræftede at 2019- årgangen er stor. Størstedelen af denne årgang forventes at gyde ved  Island i foråret 2022, hvilket fører til en rådgivning på 904.200 tons for fiskeriet i perioden 15 oktober 2021 til 15 april 2022. Der udføres nye biologiske undersøgelser i januar/februar 2022 og herefter kommer en revurdering evt. med ny rådgivning.
  • Makrellens markant mere østlige udbredelse der medførte at de Grønlandske fangster blev taget i international zone i Norskehavet. Rådgivningen for 2022 er en nedgang på 7 % i forhold til 2021.
  • Rådgivningen for sild i 2021 er reduceret med 8 % i forhold til 2021. Den store 2016-årgang dominerer fangsterne. De efterfølgende årgange er estimeret til at være relativt små.
  • Rådgivningen for blåhvilling i 2022 er reduceret med 19 % i forhold til 2021 på grund af dårlig rekruttering i de seneste år.

Den officielle rådgivning findes på ICES’ (www.ices.dk).

Grønlands Naturinstitut har i forbindelse med ICES’ rådgivningsproces udarbejdet og leveret baggrundsdokumenter med relevante data fra både fiskeriet og biologiske undersøgelser for alle grønlandske bestande. Hvis der ønskes yderligere dokumentation, står Naturinstituttet naturligvis til rådighed.

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2022 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2021 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2007 2006