How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Pelagiske fisk

Klik på felterne ovenfor, for at se de aktuelle rådgivning til det område, de ønsker at vide mere om.

Ny rådgivning kommer i efteråret 2021

Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2021 fra ICES

Sammendraget præsenterer de af ICES anbefalede fangstmængder og ændringer i forhold til
sidste års rådgivning for pelagiske fiskebestande med relevans for Grønland: Lodde, makrel, sild og blåhvilling. Baggrunden for rådgivningen om de vigtigere arter er uddybet i Appendiks 1. En historisk oversigt over rådgivning samt fangster af hver bestand findes i Appendiks 2.

Betydende for 2021 er:

  • Meget få voksne lodder i de biologiske undersøgelser i efteråret 2020. Der rådgives derfor 0 tons for fiskeriet i første kvartal af 2021. Der udføres nye biologiske undersøglser i januar/februar 2021 og herefter kommer en revudering evt. med ny rådgivning.
  • Makrellens markant mere østlige udbredelse der medførte at de Grønlandske fangster blev taget i international zone i Norskehavet. Rådgivningen for 2021 er en nedgang på 8 % i forhold til 2020.
  • Rådgivningen for sild i 2021 er øget med 24 % i forhold til 2020 primært fordi 2016-årgangen estimeres til at være større end forventet.
  • Rådgivningen for blåhvilling i 2021 er reduceret med 20 % i forhold til 2020 på grund af dårlig rekruttering i de seneste år.

Den officielle rådgivning findes på ICES’ (www.ices.dk).

Grønlands Naturinstitut har i forbindelse med ICES’ rådgivningsproces udarbejdet og leveret baggrundsdokumenter med relevante data fra både fiskeriet og biologiske undersøgelser for alle grønlandske bestande. Hvis der ønskes yderligere dokumentation, står Naturinstituttet naturligvis til rådighed.

Hent hele dokumentet her: Sammendrag af rådgivning for pelagiske fisk i 2021 fra ICES

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2019 2018 2017
2015 2014 2012
2011 2010 2009
2007 2006