How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Lomvier i Grønland har det skidt Udgivet 02.10.2013

Enten totalfredning af lomvier i Grønland i mindst 10 år eller en forkortelse af jagttiden til perioden 15. oktober til 15. november. Og endelig ingen forårsjagt på lomvier i hele Grønland, Qaanaaq-området eventuelt undtaget.

Sådan lyder den seneste biologiske rådgivning for lomvier i Grønland fra Grønlands Naturinstitut, der blev afgivet efter anmodning fra Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug.

Lomvier i voldsom tilbagegang
Baggrunden for den drastiske udmelding er, at der fortsat er alvorlig tilbagegang i antallet af ynglende lomvier i store dele af de tilbageværende kolonier i Grønland. I årene fra ca. 1990 til i dag er antallet af ynglende lomvier sammenlagt gået tilbage med 15 %, dog lokalt visse steder helt op til 74 %. Således er ynglebestande i 12 kolonier ud af de 19 kolonier i Grønland gået tilbage. I samme periode blev 5 kolonier udryddet.

Årsagerne til den mærkbare tilbagegang er til dels fangst, ulovlig fangst og ægsamling samt sandsynligvis ændrede klimamæssige og dermed også økologiske forhold.

Grønlands Naturinstitut noterer sig, at tilbagegangen i antallet af ynglende lomvier i Grønland over de seneste ca. 23 år ikke har kunnet vendes trods gennemgribende ændringer i jagt på lomvier fra starten af år 2000.

Norge sætter tanker igang
En anden alvorlig årsag til, at Grønlands Naturinstitut melder klart ud om lomvierne, er, at der også er tilbagegang i ynglebestanden på Svalbard; fugle som overvintrer i grønlandsk farvand. Med baggrund i nye undersøgelser sår Norge tvivl om, hvorvidt den vestgrønlandske vinterjagt på lomvier nu også er bæredygtig.

Nordmændene mener, at ændrede økologiske forhold i Nordatlanten har gjort det sværere for lomvierne om vinteren. Strømforholdene i centrale dele af Nordatlanten, mere specifikt den kolde såkaldte ”subpolare strømhvirvel” (”subpolar gyre”), er tilsyneladende svækket i de senere år. Det har resulteret i ændringer af havets temperatur og saltholdighed i store dele af Nordatlanten, inklusive Sydvestgrønland. Ændringen har muligvis medført et svækket fødegrundlag for lomvierne i området. Tidligere analyser har påvist, at lomvier generelt er meget følsomme overfor hastige udsving i havets temperatur.

Grønlands Naturinstitut vurderer derfor, at der er behov for at udvise større forsigtighed i forhold til udnyttelsen af lomvier i Grønland. I hvert fald så længe årsager til tilbagegangen i ynglebestanden i Grønland endnu ikke er fuldt ud afdækket. Et ph.d.-projekt til belysning af problematikken påbegyndes i år under Grønlands Naturinstitut og Aarhus Universitet.

Nyttige links:

Biologisk rådgivning vedr. polarlomvier i Grønland 2013.

Status over ynglekolonier i Grønland.

Situationen for polarlomvier i Grønland – beskrivelse af det samlede billede af polarlomviesituationen i Grønland.

Power point præsentation af lomviesituationen i Grønland.

Læs mere om polarlomvier.

For yderligere oplysninger, kontakt:
Seniorforsker Flemming Ravn Merkel på tlf. +45 3078 3173

Verified by ExactMetrics