How to register for courses in Nuuk

To apply for courses in the Arctic Science Study Programme (ASSP), please complete the “Student Information” form below. After submitting the completed form you will receive an e-mail with details on how to proceed with register for the courses and other practical information.

The ASSP offers graduate (masters) and PhD level courses. The courses in spring and autumn each form two full semester (30 ECTS). Applicants applying for a full semester are given priority, however, it is possible to apply for single courses. You can find more information about the courses under Arctic Science Study Programme (ASSP).

*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
*Required
Send
Thank you for your application!
 

Torsk

Klik på felterne ovenfor for at se de aktuelle rådgivning på det område, du ønsker yderligere information om.

Hent hele dokumenterne om rådgivning for 2024 her: Sammendrag af rådgivning for 2024 fra ICES

I grønlandsk farvand fiskes, der på en blanding af flere torskebestande fra forskellige gydeområder. Den biologiske rådgivning udarbejdes for 4 gydebestande. Tidligere var rådgivningen opdelt på områder uden hensyntagen til at fiskeriet var et blandingsfiskeri med flere bestande.

Figur 1 Blandingsforhold mellem de 3 torskebestande: Vestgrønland udenskærs gydende (WOSC) grøn, Vestgrønland indenskærs gydende (WISC) brun og Østgrønland-Island udenskærs gydende (EGIOSC) gul. Cirklerne markerer positioner.

Naturinstituttet har i flere år arbejdet sammen med kollegaer i Nordatlanten og ICES for at forbedre den biologiske rådgivning på torsk. Senest med inddragelse af viden om genetik og geografisk information i modellerne. ICES har med eksterne specialister vurderet og godkendt arbejdet med de grønlandske torsk på et såkaldt ’benchmark’ møde.

Torsk der gyder i Vestgrønland (inden- og udenskærs): Datagrundlaget er forbedret og inkluderer data om genetik og forekomst i forskellige geografiske områder. Kvoterådgivning i Vestgrønland står derfor robust og har referencepunkter. ICES-rådgivning for 2024 for:

  1. Indenskærs gydende torsk i Vestgrønland: ICES rådgiver fangster op til 3.095 tons. Ud af disse kan 746 tons fanges nord for Nuuk og 2.349 tons fra Nuuk og sydover.
  2. Udenskærs gydende torsk i Vestgrønland: ICES rådgiver fangster op til 2.398 tons (gældende for hele Vest Grønland; udenskærs og indenskærs)

Torsk der gyder i Østgrønland-Island (og fanges i Øst-eller Vestgrønland): Torsk i Østgrønland består hovedsagelig af torsk af Østgrønland/Island oprindelse (se Figur 1). Der er ikke genetisk forskel på torsk der gyder på Kleine Banke (Østgrønland) og i Island, og forståelsen omkring vandringer mellem Island og Dohrn Banke er mangelfuld. ICES kan derfor ikke vurdere bestandens status i forhold til udnyttelsen og med referencepunkter, og rådgivningen er givet efter princippet for ’data-mangelfulde’ bestande (konkret en 20% nedgang fra fangsterne i 2022). ICES-rådgivningen for 2024:

  1. Udenskærs gydende torsk fra Grønland-Island: ICES rådgiver fangster op til 23.518 tons gældende for hele Grønland (Vest- og Øst Grønland).

ICES anbefaler at forvaltningen fremover ved kvotefastsættelse skal tage højde for de blandinger af gydebestande der optræder i fiskeriet. Udstedte kvoter kan være områdebaserede TAC’er, men samtidig tage hensyn til at der fiskes på flere gydebestande. F.eks. fanger fiskere ved Maniitsoq en blanding af nordlig indenskærs gydende torsk og de to udenskærs-gydebestande (figur 1). Dette bør tages i betragtning, når kvoter skal fastsættes for at undgå overskridelse af rådgivning for enhver af gydebestandene.

Læs mere om rådgivningen fra de forrige år:

2023 2022 2021
2020 2019 2018
2017 2015 2014
2012 2011 2010
2009 2008 2007
 
Verified by ExactMetrics